Registrácia


Ste užívateľ facebooku?

Registrovať na web HuráZľavy.sk sa môžte aj prostredníctom Vášho facebook účtu.

facebook

Registrácia

Ak nemáte účet na facebooku, alebo ho nechcete použiť, môžte sa zaregistrovať prostredníctvom nasledujúceho formulára.

Meno Napíšte prezývku užívateľa na minmálne 3 a maximálne 45 znakov.
E-mail Emailová adresa musí byť skutočná.
Heslo Heslo musí mať minimálne 5 a maximálne 40 znakov.
Mesto Mesto, ktorého zľavy sa budú zobrazovať ako prednastavené.